Kurban Kesmenin Manevi Anlamı ve Psikolojik Boyutu / Dr. Esat Korkmazalp

Kurban ibadeti, İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olup, Hz. İbrahim’den günümüze kadar Müslümanlar tarafından büyük bir özveriyle yerine getirilen bir ibadettir. Bu ibadet, sadece dini bir vecibe olmanın ötesinde, insan psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakan, manevi arınma ve toplumsal dayanışmayı sağlayan çok boyutlu bir eylemdir. Kurban ibadeti, insanın özünde var olan fedakârlık, şükür, merhamet ve adalet gibi değerleri harekete geçirerek, bireysel ve toplumsal dönüşüme katkı sağlar.
Kurban ibadetinin özünde, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i Allah yolunda kurban etme teşebbüsü yatar. Bu olay, insanın Allah’a olan sınırsız teslimiyetini ve en değerli varlığını bile O’nun rızası için feda edebilme erdemini simgeler. Hz. İbrahim’in bu büyük fedakârlığı, insanlık tarihine derin bir iz bırakmış, inanç ve teslimiyetin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kurban ibadeti, bu büyük olayın ve taşıdığı derin anlamın bir hatırlatıcısı olarak, insanın iç dünyasında manevi bir uyanışa ve dönüşüme vesile olur.
Kurban ibadetinin psikolojik faydalarını şu şekilde detaylı olarak inceleyebiliriz:
1. Nefs Terbiyesi ve Öz Disiplin:
İnsanın iç dünyasında sürekli bir mücadele halinde olan nefs, bencillik, açgözlülük, kibir gibi olumsuz duyguların kaynağıdır. Kurban ibadeti, kişinin nefsini terbiye etmesinde, bu olumsuz duygulara karşı koymasında önemli bir rol oynar. Kişi, maddi bir varlığı Allah rızası için feda ederek, nefsinin isteklerine gem vurmayı, bencil dürtülerini kontrol altına almayı öğrenir. Bu süreç, kişinin öz disiplin kazanmasına, sabır ve şükür duygularını geliştirmesine yardımcı olur.
Kurban ibadeti, kişinin maddi dünyaya olan bağlılığını sorgulamasına, gerçek zenginliğin manevi değerlerde olduğunu fark etmesine olanak tanır. Kişi, sahip olduklarının geçici olduğunu, asıl hazinenin Allah’a olan yakınlık ve O’nun rızasını kazanmak olduğunu idrak eder. Bu anlayış, kişinin daha sade, mütevazı ve pay...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.