Şeyh Nazım Kıbrısi ile “Şeytanla Dostluk"

Bazı evlerde oturan insanlar kapılarının üzerine yazıyorlar ki, "Dikkat köpek var.!" Neden.? Çünkü bunu yazan insan, seni çok kötü bir zarar görmene karşı koruyor. Ben de desem ki, peki neden insanlar kiliselerin, sinagogların, camilerin kapılarının üzerine "Dikkat, şeytan var.!" diye yazmıyor.? Bana diyecekler ki, Şeyhim, neden böyle bir şeyi yazalım ki, şeytan bizim en iyi arkadaşımız.

Demek ki, insanlar en kötü düşmanlarını en iyi arkadaşı yapmışlar. Ey insanlar !, anlıyor musunuz, yoksa anlamıyor musunuz.! Cenab-ı Allah, "şeytan sizin en büyük düşmanınızdır." buyuruyorsa, bu doğrudur. O zaman O'nu dinleyin ve bu düşmandan kendinizi sakının. Şeytana karşı uyanık olun. Eğer O'nu dinlemeyip de şeytanı arkadaş edinirseniz pişman olursunuz. Sonra kendinize gelirsiniz ama çok geç olur. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, "Ey insanlar.! Adem Aleyhisselam sizin babanızdır." Bütün insanların babası olan Adem Aleyhisselam, Cenab-ı Allah'ın yasak ettiği bir şeyi, hem de tek bir şeyi yaptığı için cennetten kovuldu. Peki şimdi kendi hakkımızda ne düşünmeniz gerekiyor.? Eğer Adem (as) bir yanlışı yüzünden cennetten kovulduysa, biz her gün yüzlerce yanlış işler yaptığımız halde ne düşünmeliyiz.?...ki, yanlış işin manası, şerefin elden gitmesidir.

İnsanlar iki gruba ayrılır. Şerefli insanlar ve şerefsiz insanlar. Adem babamız ve Havva anamız, cennette şerefli bir durumdaydılar ve hepimizin ümit ettiği bir makamdaydılar. Onlar bir tek yanlış yaptıkları anda şeref elbiseleri üzerlerinden alındı. Hemen etrafa koşuşup cennetteki yapraklarla üzerlerini kapatmaya çalıştılar. Buradaki "çıplaklık" kelimesi, sizin anlamanız içindir. Ama onların kendilerini çıplak hissetmelerinin sebebi, üzerlerindeki şeref elbiselerinin alınmasından ötürüdür. Bu gün ise insanlar, hangimiz daha çıplak diye yarış içindeler. Bu medeniyet anlayışında, insanların medeniyet seviyeleri çıplaklıklarına göre ölçülüyor. O zaman bu anlayışa göre 21 ci yy. da en medeni canlılar hayvanat bahçesindekilerdir. Hayvanat bahçesindeki canlılar hiçbir yerlerini örtmezler ve her istedikleri yere tuvaletlerini yaparlar. Çünkü onlar için hiçbir sınır yoktur. Şimdi bunlar şerefli midirler.

21 ci yy. ın medeniyeti ve ölçüsü çıplaklıktır. Bütün insanlar kendi güzelliklerini göstermek için daha fazla çıplak olmaya çalışıyorlar. Erkeğin en düşük seviyesi, edep yerlerini göstermesidir. Kendini kadın yapmaya çalışan erkek lanetlenmiştir. Lanet gelince merhamet kalkar. Türkler, Araplar, Ruslar birbirlerini öldürüyor, her yerde bombalama olayları yaşanıyor. Bunun manası, dünya üzerine lanet gelmesidir. İnsanlar rahmetli yolu bırakıp lanetli yola yönelmişlerdir. Lanet altında kalmak nedir.? Adem (as) cennete şeref elbisesi ile girdi ama bir tek yanlış yapınca cennetteki şeref elbisesi üzerinden alındı. Bundan ötürü kendilerini çıplak hissettiler ve şeref elbisesi aradılar ama bulamadılar. Üzerlerine örttükleri hiçbir şey de, o şeref elbisesinin yerini tutmadı.

Adem Aleyhisselam, (Allah ona rahmet eylesin) Cenab-ı Allah'a yaptığı tek bir yanlışın utancından, üç yüz yıl boyunca başını kaldırıp da gökyüzüne bakamamıştır. Uyumayın.! Gazeteci değiliz biz. Biz, gazeteye gelen bilgilere bakarak size haber vermiyoruz. Bizim konuştuğumuz, ilahi bilgidir. Biz, Peygamberlere gelen ilahi bilgiden bahsediyoruz. Bizim bilgimiz Peygamberden gelir. Onların bilgisi, ilahî alemden gelir. İlahî alemin bilgisi ise Cenab-ı Allah'a aittir. Şimdi insanoğlu ilahî bilgileri kabul etmemektedir. Şeytan, insanları ilahi bilgileri reddetmeye yöneltmiştir. "Peygamberin getirdiğini inkar edin, vahiy ile geleni kabul etmeyin" diyor şeytan. Ben de şeytanı arkadaş edinenlere diyorum ki, sizin fikirlerinizi tuvalet bile kabul etmez. Tuvalet der ki, sizin fikirleriniz bizden bile daha pis ve daha kokuşmuştur. Ey insanlar.! Şeytana karşı uyanık olun. Şeytanı takip etmeyin. Şeytan, sizin atanız olan Adem (as)'ı Cenab-ı Allah'ın önünde üç yüz yıl utanç halinde bıraktı ve cennetten kovulmasına sebep oldu. Biz her gün yüzlerce, binlerce şerefsiz davranışlar yapmaktayız. En kötü hareket, Allah'a isyandır. Şeytan kendi oğullarını hazırlamakta ve onlara şerefsizlik elbisesini giydirmeye çalışmaktadır. Şeytanın oğlu olmayın.

Kadın ve erkek, 21 ci yy. da şerefsizlik elbisesini giymişlerdir ve bundan dolayı dünyanın üzerine sayısız dert, ızdırap ve karanlık çökmüştür. Devletlerin yanlış siyasetlerini ve onların yanlış olan siyasetlerinin hükümlerini de kabul etmeyin. İlahi alemden gelen Allah'ın emirlerini kabul edin. Ta ki insanlar gittikleri yanlış yoldan geri dönerler, ilahî kuralları kabul ederler, o zaman lanetleme kalkar. Siz uyanık olun. Cenab-ı Allah sizleri ihtar etmektedir. Benim ilahî gazabımdan korkun demektedir.

Eğer benden korkmazsanız, ilahî gazabım hepinize birden yeter demektedir. Bir çok topluluğu ilahî gazabı ile yok ettiğini bize ayetlerle bildirmiştir. Şimdi ilahi imtihan kapılara kadar dayanmıştır. Orta Doğuyu da, Türkleri de, Amerika'yı da itham etmeyin. Hayır. Eğer birini itham etmeniz gerekiyorsa, şeytanla arkadaşlık eden nefsinizi itham edin. Sen şeytanla arkadaşlık ettiğin sürece bu dünyada hiçbir zaman üzerine rahmet gelmez. Peygamberlerle, özellikle en son Peygamberle arkadaşlık etmeye çalış. İstersen tabi. Eğer istemezsen, bizim vazifemiz sadece tebliğdir. Herkes kendi mesuliyetini taşır. Ve Allah, en son gün yaklaşırken, bize en çok sevdiği Peygamberini göndermiştir. İslam'ı kimse dikkate almamaktadır. İslam ortadadır ve hiç kimse İslam'ın sorumluluğunu almamaktadır. Ey Rabb'im, biz senden bunu istiyor ve dua ediyoruz. Bize, ilahî bir elbise ile giydirilmiş güçlü ve kuvvetli bir kişi gönder. Bu insan bütün yanlışları ortadan kaldırsın ve gerçeğin savunucusu olsun.

Allah'a emanet olun.