Aman Hanımlar Dikkat; Cehnemdeki Kadınlar !

Yüce dinimiz İslam'ın siyah- beyaz,kadın –erkek v.s gibi insanlar arasında fiziki veya biyolojik farklılıkları ölçü alarak hiç bir sınıflandırmaya gitmediğini ,bu özellikleri birer üstünlük vesilesi kabul etmediğini biliyoruz .İslam insanlar arası üstünlüğün ancak ilim,ahlak,Allah korkusu gibi manevi değerler kıstas alınarak ortaya konabileceğini belirtir.Bu noktada bile sapmaları önlemek ve insanlar arası bir sınıflaşmanın oluşumunu engellemek amacıyla alimi,amiri,zengini, tevazu olmaya davet eder.Bunları şunun için söylüyorum.Biraz sonra hanımları ilgilendiren çok önemli iki Peygamber uyarısını bildireceğim. Bu uyarılar,hanımlarımızı, İslam da erkeklere kadınlardan daha fazla değer veriliyor noktasında bir yanlış anlamaya götürmesin, bilsinler ki burada Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)sadece kadınların önemli bir zaafına dikkat çekerek onları bu konuda önemle uyarmaktadır.

Şu bir gerçek ki,kadınla erkek bir elmanın iki yarısıdırlar ve ancak ikisi beraber bir bütün olurlar .İslam bu hadiseye hep böyle bakmıştır.Kadınların zayıf oldukları noktalar olduğu gibi erkeklerin de zayıf oldukları noktalar vardır.Kadınlar ziynet eşyasına ,gösterişe düşkünken, erkeklerinde makam,para,mal ve özellikle de zina konusunda çok zayıf oldukları ortada ki bir gerçektir.Bu anlamda bu zaman erkeklerini cehenneme sürükleyen en büyük günahın zina türü cinsel günahlar olabileceğini söyleyebiliriz.

Şimdi bu iki Buhari hadisini nakledelim ve uyarılarına karşı nefsimize dikkat edelim: İbni Abbas radıyallahü anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. Allah'ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: — Muhakkak güneş ile ay Allah'ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması için tutulmazlar; şu halde tutulduklarını görünce Allah'ı zikrediniz.

İnsanlar dediler ki: 
  — Ey Allah'ın Resulü, durduğun yerde bir şey almaya uzanmış olduğunu, sonra da irkilip geri çekildiğini gördük. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm: 
  — Katî olarak Cenneti gördüm de, bir salkım üzüm yakaladım. Koparmaya muvaffak olsaydım, dünya durduğu sürece ondan yiyebilecektiniz. Bana Cehennemde gösterildi. Şu anda gördüğüm manzaradan daha kötü hiç bir manzara görmedim. Cehennemdekilerin çoğunu da kadınlardan gördüm, buyurdu.

— Ey Allah'ın Resulü, ne sebeble onların çoğu kadınlardandır? diye sordular da, Peygamber aleyhisselâm: 
  — Küfürleri sebebiyle, cevabında bulundu. 
  — Allah'a mı küfrediyorlar? diye yine sordular. Peygamber aleyhisselâm: 
  — Kocalarına ve kendilerine yapılan nimete küfrediyorlar; onlardan birine dünyayı versen, yahud ömrü boyunca iyilikte bulunsan, yine senden hoşlarına gitmeyen bir şey görünce, senden hiç bir zaman hayır görmedim, derler, buyurdu.( Buharı, Müslim,Nesei).

Câbir radıyallahu anh'ten şöyle anlatılır: Peygamber aleyhisselâm ile Bayram namazında bulundum da, ezan ve kamet okunmadan, hutbeden önce namaza başladı. Sonra Bilâl radıyallahu anh'e dayanarak hutbe okumak için kalktı. Ve takvayı emrederek Allah'a taat ve ibadete teşvik etti ve insanlara vaz-u nasihatte bulunduktan sonra, Mescidin gerisinde bulunan kadınlara geldi ve onlara da vaz-u nasihat ederek: — Sadaka veriniz, çünkü çoğunuz cehennem odunusunuz!, deyince, kadınların hayırlılarından yanakları al biri kalktı ve: — Ey Allah'ın Resulü; neden çoğumuz cehennem odunları oluyoruz, dedi.

Peygamber aleyhisselâm buna cevaben şöyle buyurdu: — Çünkü, siz çok çok şikâyet eder ve kocanızın nimetlerini örter, görmezsiniz.

Bunun üzerine kadınlar ziynetlerinden küpelerini ve yüzüklerini Bilâl'in elbisesine koyarak sadaka vermeye başladılar.(Buharı, Müslim, Ebû Davud, Neseî)

Alınmayın ama dikkatli olun ,  Allah'ın selamı üzerinize olsun aziz hanım okurlar.