11 Aralık 2023 Pazartesi

Hadisler Ekseninde Değerler,Ahlak ve İnsan İlişkileri/ Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar

Hadislerin evrensel dili, İslam’a tâbi olmak isteyenler için aynı zamanda bir sistem kavrama sorununa cevap arayışı gibi duruyor. Bu bağlamda, sizin kitabınızda ele aldığınız, ashab-ı kiram konusu nerede duruyor?
Soruda ifade ettiğiniz gibi, bu kitabın ortaya çıkışı aslında İslam’a tabi olmak isteyen için sistemi anlatma çabasıdır. “Nasıl iyi bir Müslüman olabilirim?”, “Allah’a ve Resûlüne itaat etmek” ve “Resulullah’a tabi olmak” isteyen bir insan 21. yüzyılda nasıl yaşamalı? Bu çağın meseleleri karşısında duruşu ne olmalı? Bireysel ve toplumsal hayatta Hz. Peygamberi (s.a.v.) örnek almak nasıl mümkün olabilir? Sünnete tabi olmayı salt şekle indirgemeden hayatın her kademesinde varlık gösterecek şekilde anlamak mümkün olabilir mi? Bu ve benzeri sorulara Kur’an ve hadislerden hareketle cevap vermeye çalıştım. İsterseniz sorunuzun “ashab-ı kiram” ile ilgili kısmına geçmeden önce kitabın yöntemine kısaca işaret edeyim. İyi bir Müslüman olmak Kur’an’ı ve bize sahih olarak ulaşan hadisleri bilmek ve doğru anlamak, akabinde hayata geçirmek demektir. Hayata geçirmek ise hem değerler hem ahlak hem de çevremizle ilişkiler boyutlarında olacaktır. Bu nedenle kitabı 3 ana kısma ayırdım. İlk kısımda değerlerimiz üzerinde durdum. Bu değerler aynı zamanda davranışlarımızın da kaynağı olacağı için bu kısma aynı zamanda Usul yani temeller ve kökler adını da verdim. Bu değerlerden biri de ashab-ı kiramı yolumuzu aydınlatanlar olarak kabul etmektir. Zira Kur’an’ı Kerim ashabı “en hayırlı ümmet” olarak tanımlar. Resûl-i Ekrem de (s.a.v.) ashabını, ümmet için bir emniyet kaynağı olarak tarif eder ve bu yönden gökyüzündeki yıldızlara benzetir. Bu yönleri ile onlar bize Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünnetine nasıl tabi olacağımıza dair mükemmel bir örneklik sunmuşlardır. Onların örnekliğinin üstünlüğü Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet-i kerimede izah edilmiştir. Peygamber Efendimiz de (s.a.v.) “Benim sünnetime ve raşid halifelerimin sünnetine tabi olunuz.” buyurarak ken...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.