Röportajlar

Hz. Peygamberin(s.a.v.) Duaları ve Bedduaları / Songül Büşra Beykaya

Temelde dua nedir? Kavramsal çerçevesi bize nasıl bir tablo sunmaktadır?İnsan yaşamında önemli bir yeri olan “dua” sözlükte, istemek çağırma...

İslam İktisat Sisteminde Servet Dağılımı / Dr. Ali Soylu

Kur’an’da servet dağılımına geçmeden önce çağdaş iktisadî sistemlerin kısa bir tahlilini yapabilir miyiz?Bana bu konuda konuşma fırsatı verd...

Vefanın En Büyük Temsilcisi Hz. Peygamber (s.a.v.) / Hasan Tahsin Karaman

Öncelikle vefa nedir? Ahlaken bunu bir sebep-sonuç ilişkisi içinde mi anlamalıyız? Özellikle Allah’ın (c.c.) kullara vefası Yüce Rabbimizi t...

İmanı Tehlikeye Atan Paranoyalar / Doç. Dr. Süleyman Koyuncu

Kur’an niçin iman etmemeyi bir “Hastalık”, Kalplerin ve kulakların mühürlenmesi, gözlerin perdelenmesi olarak değerlendiriyor? Kâfir ve müna...

Gazali’ye Göre Aklın Aydınlanması Nasıl Olur? / Dr. Ramazan Fevzi Kahtalı

Akıl, mahiyeti itibarıyla nedir? Gazali düşüncesinde akıl, müstakil olarak nasıl ele alınıyor? Çeşitleri var mıdır? Düşüncelerinizi alabilir...

Kur’ân ve Sünnet Bir Bütündür / Dr. Fatma Dursun

Kur’ân ve sünnet arasındaki ilişkinin ortaya konulması bağlamında yaptığınız kıymetli ve karşılaştırmalı araştırmada, Râzî ve Âlûsî’nin yazd...

Fıkhın Tasavvufî Boyutu / Abdurrahman Elik

Gazâlî kimdir, hangi yıllarda yaşamıştır? Gazâlî’nin hayatını incelediğimizde biyografik anlamda neler dikkatimizi çekiyor? Gazâlî, hicri 45...

İslâm’ın Tabiat Tasavvuru / Prof. Dr. Serdar Demiral

“Hz. Peygamber ve Tabiat” adlı kitabın yazarısınız. “Çevre krizleri özünde bir zihniyet krizidir” diyorsunuz. Konuyu biraz açar mısınız?Çevr...

Kur’ân’da “Su Gerçeği” / Doç. Dr. Abdullah Muratoğlu

Yaptığınız kıymetli çalışma ile ilgili olarak neden su ve niçin su kaynakları dersek neler söylemek istersiniz? Yaşanan hayatın içinde insan...

Hadisler Ekseninde Değerler,Ahlak ve İnsan İlişkileri/ Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar

Hadislerin evrensel dili, İslam’a tâbi olmak isteyenler için aynı zamanda bir sistem kavrama sorununa cevap arayışı gibi duruyor. Bu bağlamd...