Röportajlar

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hayatında İstişare / Prof. Dr. Recep Aslan

İstişare kelime ve terim olarak ne anlama geliyor?Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salât ve selâm...

Akla Ziyan Bir Düşünce “Kur’ân Bize Yeter!” Söylemi… / Prof. Dr. Saffet Sancaklı

Öncelikle hadise karşı olumsuz tavır takınma konusunda gündeme gelen “hadis inkârcılığı”, “hadis karşıtlığı” ve “hadis tenkidi” tabirleri ha...

Peygamberlerin Hayatlarında İnşirah Örnekleri / Dr. Mehmet Keleş

“İnşirah” kavram olarak ne anlama geliyor?Kavram olarak inşirah: sözlükte kesmek, dilimlemek bir şeyi başka bir şey ile genişletmek, gizemli...

İnsanın Zaafları ve Nebevî Terapi / Prof. Dr. Adem Dölek

Kur’ân’da ve hadîslerde insana bir kısım zaafların verildiği anlatılmakta. İnsana insanı anlatan, insanı kendisiyle tanıştıran bu zaaflar ne...

Kur’an’ın Allah Merkezli Üslûbu / Dr. Ekrem Bayat

Kur’an’ın Allah merkezli bir üslup kullanması hangi gerekçelerin ya da toplumsal ve psikolojik şartların ya da durumların bir sonucudur? Niç...

Kur’an’da Delil ve Delillendirme / Dr. Adem Bıyıkoğlu

Öncelikle delil ve delillendirme deyince ne anlamalıyız? Delil, sözlükte işaret, alamet, emare, yol gösteren, mürşit, rehber, kılavuz, haber...

Çocuk Gelişim Süreçlerinde Ebeveyn Sorumlulukları / Eğitimci Bahar Akto

İslam’da aile hayatına verilen önem, hangi ahlaki temellendirmelere dayanır?İslam’da aile hayatına verilen önem Kur’an ve Sünnete dayandırıl...

İslam’da Bireye ve Topluma Zarar Veren Davranışlar Ahlak Dışıdır / Dr. Halil Şirin

“Seküler ahlak” tanımlamasından ne anlamalıyız? Seküler ahlak kavramının “Evrensel ahlak” anlayışından farkı nedir? Ahlaka felsefî bir probl...

Oruç Farkı ve Farkındalığı / Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Oruca nasıl konsantre olmalıyız, farkındalığımızı nasıl yükseltebiliriz?Ramazan’da da bedensel olarak kişi, organlarına alışkanlıklarını ter...

Gazze Gazisi İslam Asalya İle Gazze’de Yaşananları Konuştuk

İsrail’in her katliamında dünya kamuoyunu yanıltmak için uydurduğu iftira ve yalanlar var. Bu seviyesizliği insanların yüzüne bakarak yapıyo...