Ariflerden İnciler

Abdulkadir Geylani Hz.den / Furkan Bayezit

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetlerinde insanı sarsan ve kendine getiren bir etki vardır. Bunu hemen herkes itiraf etmek z...

Seyyid Abdulkadir Geylani Hz. den

Ramazan ayı, safa ve vefa ayıdır. Ramazan ayı zikredenlerin ve sabredenlerin ayıdır. Bu ay, senin kalbinin ıslahına, Rabbine karşı masiye...

Mademki Ölüm Var/ Saidi Nursi Hz.

...Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor; elbette bu ecel celladının elinden ve kabir haps-i münferidinden kurtulmak çaresi var...

Hikmet Arayışı

İmam Gazali'den; Allah-u Teâlânın verdiği nimeti, Onun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir (nim...

Güzel Ahlak ! Ama Nasıl?

Onun ahlâkı, Allah'ın övdüğü ve Kur'ân'ın öğrettiği temiz ahlâktır. Yüce Allah, İslâmı insanlığın imdadına gönderip Kur'ân'ı indirirken, ...

Abdul Kadir Geylani Hz.'den

Önce kendini düzelt : Ey oğul! Önce kendi nefsine öğüt ver, kendi nefsini düzelt. Sonra da başkalarına öğüt ver, başkalarını düzeltmeye ç...

Hz. Mevlana; İnsan Denen Muamma / Osman Nuri Topbaş Hocaefendi

Cenâb-ı Hak, imtihan maksadıyla yarattığı dünya hayatını zıtlar üzerine tesis etmiştir. Bu sebeple güzel de bulunacaktır, çirkin de; hayı...

Üstad Bediüzzaman Hz.nin Tarikat Hakkındaki Düşüncesi

Dokuzuncu Telvih: Tarikatın pek çok semeratından ve faidelerinden burada "dokuz adedi" ni icmalen beyan edeceğiz : Birincisi: İstikametli...

Beşinci Vecih ve Açıklaması

Beşinci Vecih: Üstadımız kendisi söylüyor ki; "Ben sekiz-dokuz yaşında iken, bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşi tarikatında ve oraca...

Muhammed Raşit Hz. nin Nasihatlerinden

Muhammed Raşid Erol sohbetlerinde tevbe üzerinde sık sık durmuş, günahtan sakınmayı telkin etmiş, günahın en önemli sebeplerden biri olarak ...