Sevgiye Dair / Doç. Dr. Hatice Toksöz

Sevgiye Dair / Doç. Dr. Hatice Toksöz

Tarih: 2020-01-01

 

Temelde “sevgi” konusu, kalbî ve ruhî bir meleke midir? Her güzel huyun bir eğitimi ve mücadelesi olabileceği gibi, “sevgi eğitimi” de var mıdır? Tüm bunlar çerçevesinde sevgi-kalp ilişkisine dair neler söylemek istersiniz? Zıddı nefret ise, sevgisizlik bir “araf” hali diyebilir miyiz?

“Sevgi” sözcüğü bir kavram olarak Arapçada “hub” kökünden türetilmiş ve Türkçede de “muhabbet” şeklinde kullanılan “mehabbe”dir. Istılahi olarak ise sevgi, “kişinin iyi (hayr) olarak gördüğü ya da düşündüğü bir şeyi istemesi, sevmesi veya ondan hoşlanması” şeklinde tanımlanmıştır. İslam düşüncesinde insandaki sevgi duygusunun ya karşı cinse duyulan sevgi gibi bir hazdan ya faydalanılacak bir nesneden hoşlanma gibi bir faydadan ya da ilim erbabının birbirini sevmesi gibi bilgiden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Türkçede kullanılan “nefret” kelimesi sevginin zıddı olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede nefreti tanımlarsak, nefret “insanın arzulamadığı, istemediği, uzak durduğu bir şeyden kaçması, ondan nefret etmesi” olarak ifade edebiliriz.

İslam düşüncesinin önemli tasavvufçularından biri olan Hücvirî, “Keşfu’l-mahcub” adlı eserinde sevgiyi tohuma benzeterek “hayatın aslı” şeklinde ifade eder. Nitekim tohumu toprağa atıp, ona yeterli su ve sıcaklık imkânı verildiği zaman vakti geldiğinde bu tohum filizlenip büyüyerek çiçek açar ve meyve verir. Benzer şekilde bir insanın kalbine atılan sevgi de burada büyür ve başka sevgilere ulaşmasına vasıta olur. Dolayısıyla bir tohum gibi insanın kalbine atılan sevgi tohumu yeşerir, büyür ve gelişir. Özellikle aile içinde çocukların kalbine atılan sevgi tohumlarının o çocuğun ilerideki hayatında büyük etkisi olacağı muhakkaktır. Zira sevginin maddi değil, manevi olarak insanı büyüten, besleyen bir olgu olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca burada sevgi ile kalp arasındaki ilişkiyi Gazâlî’nin “İhyâu ulumi’d-din” adlı eserinde zikrettiği bir metafor ile şu şekilde anlatabiliriz: “Sevgi (el-mehabbe), temiz bir ağaçtır. O ağacın kökü yerde sabit, dalları semaya yükselmiş, meyveleri ise kalp, dil ve azalarda ortaya çıkmıştır.”

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Sevgide Ölçü

Allah İçin Sevmek, Allah İçin Buğz Etmek Sevgiden, sevmekten, sevilmekten, kalbimizi sevgiye yönlendirmekten, Allah’a (c.c.) sevgiyle ulaşmada adım adım kilomet...

Sevgisizlik Hastalığı

SEVGİSİZLİK Şenel İlhan Beyefendi, sevgisini hissetmeyen insanları da şeytani bir tuzağa düşmekten şöyle uyarırdı: “Sevgi duygum zayıf, demek ki bende sevgi...

Allah'ı Nasıl Çok Sevebiliriz?

Şenel İlhan Beyefendi bu sorumuzun cevabını ve ölçüsünü bir sohbetlerinde şöyle verir: “Allah ile ilişkilerinde insan, kendine göre soyut ama sonsuz gücü temsil...