Mehmet Şevket Eygi’nin Ardından…

Mehmet Şevket Eygi’nin Ardından…

Tarih: 2019-08-01

“Ümmet, Medenî İslam Kültürü ile Yükselir”

Her insanın kendi gerçeğine, ontolojik hikâyesine, maddi manevi serüvenine, kader bağlamında ilahi olanla kaçınılmaz bağına baktığımızda, bir de günümüze gelip insan unsurunu gözlemlediğimizde irfani pencereden neler söylemek istersiniz?

Günümüz Müslümanları, yakın tarihteki büyük kopukluklardan, ârızalardan, hıyanet ve sabotajlardan, gafletlerden, din sömürüsünden dolayı İslam’a, Kur’ân’a, Sünnet’e, şeriata, tarikata yabancılaşmıştır. İstisnalar dışında, Müslümanları, ne İslam’ı doğru anlamak ne de çağın genel kültürüne sahip olmak bakımından yeterli buluyorum. İslam’ı iyi ve doğru bilen, çağ seviyesinde hatta çağın üzerinde olan vasıflı ve güçlü Müslümanlar, İslam eğitimiyle, İslam mekteplerinde yetiştirilebilir. Son elli sene içinde elli bin yeni cami yaptıran Müslüman çoğunluk, ne yazık ki dünya ve çağ seviyesinde, mesela İngiltere’deki Eton Koleji ayarında bir tek güçlü İslam Mektebi açamamıştır. İlim, irfan, hikmet, ahlak bakımından, İslamî kriterlere ve ölçülere vurulacak olursa bugünün Müslümanları çok güçsüz ve yetersizdir. Din ve Ümmet bedevî kültürle değil, medenî İslam kültürü ile yükselir.

Duyarlılıklar anlamında insanımız nerede duruyor? Çeldirici unsurların reddi ve cezbedici unsurların sindirilmesi güncel boyutta ne tür fikri mesailer gerektiriyor?

Müslüman, tepkili insandır. O, iyi ve güzel şeylerden memnun ve razı; çirkin ve kötü şeylerden rahatsız olmalıdır. Din dilinde buna emr-i mâruf ve nehy-i münker denilir. Resulullah Efendimiz (salât ve selam olsun ona), emr-i mâruf ve nehy-i münker farizasını terk ve tatil eden bir toplumun üzerine azap ineceğini haber vermiştir. Müslümanların başını çeken muhterem hocaların, din âlimlerinin, fakihlerin, tarikat büyüklerinin toplumdaki tepkisizliği gidermeleri, Müslümanları iyilikle emr eder, kötülükten nehy eder hale getirmeleri beklenir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

İzzet-i Nefs Duygusu Günahlara Karşı En İyi Kalkandır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İzzet-i nefs duygusunun öneminden her zaman bahsediyoruz. Bunun anlaşılmasına çok önem veriyoruz. Gerçekten bu duygu o kadar önemli ki, bir kişi, manen çok üst düze...

Müslümanların Astronomi Tarihine Katkıları / Prof. Dr. Ali Bakkal

İslam Astronomi Tarihinde bir milat belirlemeye kalksak nereden başlamak gerekir? Teşvik edici unsurlar nelerdi? Ayet, hadis, fıkıh anlamında nasıl teşvikler vardır...

Sağlıklı Bir Kişilik İnşası İçin Benlik Saygısının Önemi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Kişilik, kimlik, karakter, mizaç, benlik kavramları biraz birbiriyle iç içe ama farklı kavramlar… Hepsi de varlığın insandaki yansımaları… Bu konuda neler söylenebi...