Seyyidler Osmanlı’nın Baştacıydı / Dr. Ayhan Işık

Seyyidler Osmanlı’nın Baştacıydı / Dr. Ayhan Işık

Tarih: 2019-03-01

Şu anki görevinizden ve kendinizden biraz bahseder misiniz?

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesiyim. Branşım İslam Mezhepleri Tarihi. Genel itibarıyla araştırma konularım da Seyyidlik, Nakîbü’l-eşrâflık ve daha çok da Osmanlı dönemi Seyyidleri. Tabii, Hazreti Peygamber’den sonraki İslam dönemiyle ilgili de çalışmalarımız oldu ama daha yoğun olarak Osmanlı dönemi.

İslam toplumunda Seyyidlik kavramı çevresinde konuşabileceğimiz ve bugüne taşıyabileceğimiz neler var?

Seyyidlik kavramından Hazreti Peygamber’in neslini anlıyoruz. Seyyidlik kavramı, İslam toplumunda belli dönemlerde farklı isimlerle ifade ediliyor. İlk dönemlerde genelde “Ehl-i Beyt” olarak isimlendirilirken sonraki süreçte “Seyyid” ve “Şerif” olarak isimlendiriliyor. İslam toplumunda Hazreti Peygamber’in nesline ayrı bir önem verilmiştir. Tabii ki, Hazreti Peygamber’e duyulan sevginin Ehl-i Beyt sevgisi olarak yansıdığını görüyoruz. Ehl-i Beyt’e, Türkler arasında daha çok önem verildiğini, daha özel bir sevgi gösterildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman, “Nakîbü’l-eşrâflık” isminde bir müessese kuruluyor. Bu müessese, Hazreti Peygamber’in soyuna mensup olan Seyyidlerin tespit edilmesi, nesep kayıtlarının tutulması, kendilerine yakışmayacak alelade işlerde çalıştırılmaması hususlarında görev yapmaktadır. Bu müessese bir nevi Seyyid ve Şeriflerin vasisi, koruyucusu konumundadır.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Kul Olmak İçin mi, Nefsimizi Ululamak İçin mi İbadet Yapıyoruz?

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden İslamiyet’in hangi amaçla geldiğini düşünmeyen, oradaki yüksek gayeyi hedeflemeyen kişi, ibadetleri kendini ululamak için ...

Modern İnsan Kendini Bulamıyor / Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Her insanın kendi gerçeğine, ontolojik hikâyesine, maddi-manevi serüvenine, kader bağlamında iradi olan ile kaçınılmaz bağına baktığımızda, bununla ilgili bir hakik...

Benliğin Cilveleri: Kendini Sabotaj ve Kendini Aldatma / Prof. Dr. Ahmet Akın

Kendine sabotaj yapmak ne demektir, insan neden kendine sabotaj yapar? Kendini sabotaj demek kendini yıkma, kendini engelleme, bir bakıma kendini bitirme demekt...