Kur’ân’da Lider Toplum İlişkisi / Dr. Mehmet Tekin

Kur’ân’da Lider Toplum İlişkisi / Dr. Mehmet Tekin

Tarih: 2019-03-01

Lider toplum ilişkisine geçmeden önce Kur’ân’ın olaylara genel yaklaşımı ve içeriğinden kısaca söz etmek yerinde olacaktır. Kur’ân’ı Kerîm’de genel anlamda inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayatla ilgili konulardan temel ilkeler koyarak bahsedilmiş ve özellikle sosyal hayatla ilgili detaylar insanlığın yaşadığı şartlar, çevre koşulları, toplumsal değerler, ihtiyaçlar ve gelişen yeni durumlar dikkate alınarak toplum fertleri, yetkili uzmanlar tarafından genel ilkelere ters düşmeyecek şekilde belirlenmesine bırakılmıştır.

Kur’ân olayları anlatırken belli bir konuyu ele alıp baştan sona bütün detaylarıyla onu anlatmaz. Üslup ve yöntem olarak Kur’ân konteksti içinde ihtiyaç duyulan yerde ihtiyaç miktarı kadar konuyu aydınlatacak ve insanların doğruyu bulamalarını sağlayacak kadar anlatımla yetinilir.

Lider-toplum ilişkisinde de Kur’ân yönetim, yöneticilik ve liderlik konularını doğrudan ele alıp incelemez. Ancak bu alanlarda bizlere genel ilkeler koyar ve olumlu ya da olumsuz örnek şahsiyetlerden ve olaylardan bahseder. Bu şahsiyetler insanların dünya ve ahiret açısından yaşamlarının sonuçlarını etkileyen etki ve güçlere sahiptirler. Bu liderlerin bir kısmı hem dünya hem de ahiret açısından insanları kurtuluşa ulaştırırken bir kısmı da felaketlere sürüklemişlerdir.

Bir kısmı toplumları köleleştirmiş, zulüm ve haksızlık yapmış, onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak onların felaketlerine sebep olmuş, bir kısmı ise adalet, hakkaniyet, toplumsal düzeni sağlama, güçlü karşısında zayıfı korumayı gerçekleştirerek toplumsal kurtuluşa vesile olmuşlardır.

Kur’ân’daki liderlerle ilgili bu anlatımların temel amacı onların bu olumlu ve olumsuz davranışlarından ve karşılaştıkları sonuçlardan dersler çıkarmak, düşünmek, ibret almak ve aynı hatalardan korunmaktır. Bizim de bu alanda çalışma yapmamızın temel nedeni toplumlara yön veren liderlerin ve onların etkisiyle hareket eden toplumların Kur’ân’daki bu olumlu ilkeleri dikkate alarak birlik, beraberlik, toplumsal huzur, gelişme ve ilerlemelerini sağlamak, dünya ve ahiret açısından kurtuluşu sağlayacak ilkelere yönelmelerini temin etmek ve ışık tutmaktır. Yapılan hatalardan sakınarak tekrar aynı hatalara düşmemelerini sağlamaktır.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Kul Olmak İçin mi, Nefsimizi Ululamak İçin mi İbadet Yapıyoruz?

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden İslamiyet’in hangi amaçla geldiğini düşünmeyen, oradaki yüksek gayeyi hedeflemeyen kişi, ibadetleri kendini ululamak için ...

Modern İnsan Kendini Bulamıyor / Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Her insanın kendi gerçeğine, ontolojik hikâyesine, maddi-manevi serüvenine, kader bağlamında iradi olan ile kaçınılmaz bağına baktığımızda, bununla ilgili bir hakik...

Benliğin Cilveleri: Kendini Sabotaj ve Kendini Aldatma / Prof. Dr. Ahmet Akın

Kendine sabotaj yapmak ne demektir, insan neden kendine sabotaj yapar? Kendini sabotaj demek kendini yıkma, kendini engelleme, bir bakıma kendini bitirme demekt...