Sosyallik İslam’ın Gereğidir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Sosyallik İslam’ın Gereğidir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tarih: 2019-02-01

 

İnsan, yaratılışı icabı içtimâî/sosyal bir varlıktır ve tek başına karşılaması mümkün olmayacak kadar çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla insanlar, toplum halinde yaşamalı, birbirleriyle sevgi ve saygı bağlamında kaynaşmalı, yardımlaşmalı ve Allah’a (C.C.) olan kulluklarını dahi beraberce yapmalıdırlar.

“Topluca Allah’ın ipine (Kur’ân ve Sünnet’e) sımsıkı sarılın, bölük pörçük olmayın…” (Âl-i İmrân, 3/103) ayeti gibi birçok ayette de görüldüğü gibi, Rabbimiz hem kalben sevgi ve saygı ile hem bedenen yardımlaşma ve dayanışma ile bir ve beraber olmayı ve ayrılıklardan uzak kalmayı biz kullarından ısrarla istemektedir…

Peygamber Efendimiz’in de (s.a.v.) hem ibadetlerde hem de sosyal münasebetlerde bir araya gelmenin ehemmiyetinden bahseden hadisleri bir hayli fazladır. Mesela: Cemaatle namazın önemi, Cuma namazı, bayram namazları, hac, zekât, infak, kurban gibi ibadetler; sıla-ı rahim, cenaze merasimleri, düğünler, hasta ziyaretleri gibi beşerî muameleler insanları hep sosyalliğe teşvik eden ibadetlerdir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Kul Olmak İçin mi, Nefsimizi Ululamak İçin mi İbadet Yapıyoruz?

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden İslamiyet’in hangi amaçla geldiğini düşünmeyen, oradaki yüksek gayeyi hedeflemeyen kişi, ibadetleri kendini ululamak için ...

Modern İnsan Kendini Bulamıyor / Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Her insanın kendi gerçeğine, ontolojik hikâyesine, maddi-manevi serüvenine, kader bağlamında iradi olan ile kaçınılmaz bağına baktığımızda, bununla ilgili bir hakik...

Benliğin Cilveleri: Kendini Sabotaj ve Kendini Aldatma / Prof. Dr. Ahmet Akın

Kendine sabotaj yapmak ne demektir, insan neden kendine sabotaj yapar? Kendini sabotaj demek kendini yıkma, kendini engelleme, bir bakıma kendini bitirme demekt...