Feyz Dergisi

İsyanda İleri Gidenlerin Nimete Boğulması:İstidraç / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İsyanda İleri Gidenlerin Nimete Boğulması:İstidraç / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Nail Başeski

Tarih: 2018-06-02

Rabbimiz, peygamberlerini davalarını doğrulamak için yerinde mucizelerle desteklemiş ve bu mucizelerin birçoğunu da Kur’ân-ı Kerîm’inde haber vermiştir. Gönderdiği peygamberlerine güzelce tâbi olan veli kullarına da aynı nedenlerle “keramet” dediğimiz bazı harika haller ihsan etmiştir. Dolayısıyla velilerin gösterdikleri kerametler, tâbi olduğu peygamberin kerameti sayılır ve onların hak yolda olduklarının bir alâmeti kabul edilir.

Keramet; itikat ve amelde doğru yol üzerinde olan, yani istikameti düzgün kullarda görülür. Aksine günahlardan sakınmayan, itikat ve amelleri Kur’ân’a sünnete uymayan kişilerde görülen harikalıklar ise keramet değil, istidraçtır.

Bu nedenle istidraç, isyanda çok ileri giden insanların, Allah’ın (C.C.) kendilerine verdiği zenginlik, çoluk çocuk, güç, makam, sağlık gibi nimetlerle isyanlarını daha da artırmaları ve sonuçta helâk olmaları demektir.

Bu nedenle istidracı; Allah’ın (C.C.) razı olmadığı kuluna istediğini vermesi, onu nimetlere boğması şeklinde açıklayabiliriz.

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu konuda ümmetini şöyle uyarmıştır: “Allahu Teâlâ’nın bir kula, günah işlemesine rağmen dünyada sevdiği şeyleri ihsanda bulunduğunu görürseniz bilin ki o istidraçtır.” (Ahmed bin Hanbel, IV, 145)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Hikmet Ehli Olmadan İdeal İnsan Olunamaz/ Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“İnsanları Rabbin’in yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle davet et.”1 Bu ayette Rabbimiz açıkça, İslam’ı tebliğ ile vazifeli kimseler hikmet ehli olmalı veya hikm...

İsyanda İleri Gidenlerin Nimete Boğulması:İstidraç / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Rabbimiz, peygamberlerini davalarını doğrulamak için yerinde mucizelerle desteklemiş ve bu mucizelerin birçoğunu da Kur’ân-ı Kerîm’inde haber vermiştir. Gönderdiği ...

İnsanoğlu İçin Tedricenlik Olmazsa Olmaz Bir Eğitim Şeklidir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Dünya imtihan dünyası ve bizler dünyada hem imtihanda hem de eğitimdeyiz. Her çilenin, her acının, her musibetin hem imtihan hem eğitim boyutu vardır. Bir taraftan ...
Tüm Yazıları