Müslümanların Mukaddes Şehri Kudüs / Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

Müslümanların Mukaddes Şehri Kudüs / Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

Tarih: 2018-01-01

Kur’ân’da Kudüs’ten bahsediliyor mu?

Kudüs, kitap ehline kutsal olduğu gibi Müslümanlara da kutsaldır. Şehrin ismi Kur’ân’da direkt geçmese de İsra mucizesinin anlatıldığı ayetlerde geçen “el-Mescidü’l-Aksa”nın Kudüs’teki Süleyman Mabedi, dolayısıyla Kudüs olduğu kabul edilir. Nitekim Kudüs, içinde barındırdığı mabedin kutsiyetine binaen “Mescid-i Aksa” olarak bilinir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Mescid-i Aksa’nın çevresinin mübarek kılındığı İsra suresinin birinci ayetinde belirtilir: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsrâ, 17/1)

Çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa ve şehir, Arz-ı Mev’ûd’un içindedir.

Kudüs’ü ilk defa Hazreti Davut fethetmiştir. Beytü’l-Makdis’i Hazreti Süleyman inşa etmiştir. Hz. Davut ve Hz. Süleyman kendilerine hükümdarlık verilen peygamberlerdendir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Geliştiren Ve Özgürleştiren Liderlik / Doç. Dr. Adem Ergül

Bir öncü ve önderle maddi ve manevî beraberlik gerçekleşmeden, şahsiyet dilinin istenilen seviyede gelişmesi, imkânsız değilse de zordur. Liderlik üzerine bugün...

En Önemli Mesele Yakîn Sahibi Olmaktır / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, O, size bir furkan (hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış) verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağı...

Meydan Okumaları Bakımından Kur’ân Mucizesi / Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Kur’ân mucizesine yönelik her türlü inkâr, mislini getirme açısından muâraza (karşı koyma) ile mükelleftir. İnkârcılar dün olduğu gibi bugün de inkârı yaymak, İslâm...