Gök Kapılarının Açılması / Dr. Adem Ergül

Gök Kapılarının Açılması / Dr. Adem Ergül

Tarih: 2017-09-01

Sen aczine, âcizlİğine bakma, İsteğine bak.

Mevlânâ -kuddise sirruh- şöyle der:

“Allah yeri, göğü yarattı ve aralarında birçok nûr ve nar (ateş) uyandırdı.

Şu yeri, yerdekiler, toprağa mensup olanlar için; göğü de göktekilere ve göklere mensup olanlar için yaratmıştır.

Bu yüzdendir ki süflî olan aşağılık kişi, ulvîliğin, yüceliğin düşmanı olur. Her mekânın, her yerin tâlibi, davranışları ile kendini belli eder.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah (c.c.) Çalışana Verir… / Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden

Allah (c.c.) zalimleri aslında zengin etmez ama çalışan, yani zenginliği hak eden zengin olur. Çünkü Allah (c.c.) ben çalışana veririm, vermezsem zulüm yapmış oluru...

İnanç Sapmaları Ve Deizm / Prof. Dr. Aydın Topaloğlu

Malum, yeryüzünde bir inanç haritası var, insanların bir inanç profilleri var ve genel inançlar var. Bulunduğumuz topraklar itibarıyla da İslam inancına sahip bir m...

Kur’an’a Göre Allah’ın Rasûlü / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Âlemlere rahmet ve bütün insanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Allah Rasûlü (s.a.v.) aynı zamanda peygamberlik halkasının da sonuncusudur. Peygamberler...