Hayat, İnsan, Anlam Arayışı Ve Modern İnsanın Anlamsızlık Sorunu / Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır

Hayat, İnsan, Anlam Arayışı Ve Modern İnsanın Anlamsızlık Sorunu / Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır

Tarih: 2017-05-01

İnsanoğlu hayatı nasıl anlamlandırmalıdır, fıtratında var olan hakikat arayışına nasıl cevap vermelidir?

En genel anlamıyla hayatı, “tabii kanunların yürürlükte olduğu dünyada, insanlığın oynamak zorunda olduğu roller ile karşılaşılan güçlükler önünde ortaya konan fiziksel, psikolojik ve sosyal çabalar bütünü” şeklinde tanımlamak mümkün görünmektedir. Tanımdaki rollerden kasıt, bireyden kendisi ve çevresi adına yapması beklenenleri yerine getirmesi anlaşılmalıdır. (Sağlıklı bir kişilik, mesleğinin gereklerini yerine getirmesi, ailesine ve topluma karşı görevlerini üstlenmesi “gelişim ödevleri”)

Çabalardan kasıt, değişme yeteneğini işletmesi ve böylece sorunlar karşısında her türlü olumlu mücadele gücünü ortaya koymasıdır.

Her şeyden önce hayatın amacı yaşamaktır. Doğan her canlı, içgüdüsel olarak hayatını korumaya ve sürdürmeye çalışır. Aynı durum insanın ilk yılları için de söz konusudur. Ancak ilerleyen yıllarla o, bilinçli olarak hayata adımını attığı andan itibaren diğer canlılardan farklılaşır ve en büyük sorumluluğunu üzerine alır: Hayatı bütün olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte insan onuruna uygun şekilde yaşamak... Hayat, en ağır koşullar altında bile tabiatı gereği insana çeşitli seçenekler ya da tercih yolları sunar. Bu noktada hayatı cebriliğe ve anlamsızlığa mahkûm etmek mümkün değildir.

Hayat, bir zıtlıklar yumağıdır. Bu yapısıyla hayat, olumlu-olumsuz, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin... gibi çift yönlü oluşumlara imkân verecek bir tabiata sahiptir. Mıknatıs örneğinde olduğu gibi hayatın dinamiği bu zıtlıklar nedeniyledir. Mutluluk, huzur, tatmin gibi olumlu unsurlar ne kadar hayatın aslî öğelerindense, aynı şekilde mutsuzluk, ızdırap, acı ve tatminsizlik gibi olumsuz unsurlar da hayatın vazgeçilemez esaslarındandır. Gerçekçi bir yaşama ancak, hayatın çift kutuplu karakterini kabul ederek, her şeye rağmen ona aktif olarak katılarak ulaşılabilir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah (c.c.) Yakînimizi Artırsın

Ebû Ümâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey falan! Yatağına yattığında şö...

Gelin, Yeniden Rasûlullah’a Biat Edelim! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Genç sahabi Cabir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: - Ya Rasûlallah! Sana biat ediyoruz, dedik. Peygamberimiz şöyle buyurdu: - “İstekli de olsanız, isteksiz de; ...

Hayat, İnsan, Anlam Arayışı Ve Modern İnsanın Anlamsızlık Sorunu / Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır

İnsanoğlu hayatı nasıl anlamlandırmalıdır, fıtratında var olan hakikat arayışına nasıl cevap vermelidir? En genel anlamıyla hayatı, “tabii kanunların yürürlükte...