Oyalanmadan Yola Çıkmak / Dr. Adem Ergül

Oyalanmadan Yola Çıkmak / Dr. Adem Ergül

Tarih: 2017-04-03

Gönülde mazeret yoksa aşılamayacak engel de yoktur.

Musa aleyhisselam Rabbi’nden aldığı bir davet sebebiyle kavminden yetmiş kişiyi de yanına alarak Tur dağına doğru yola çıkmıştı. Rabbi’yle konuşma nimetine bir an önce kavuşmak istiyordu. Hatta o kadar hızlı hareket ediyordu ki kendini takip eden kavmini bile gerilerde bırakıp adeta koşarak vadedilen yere onlardan çok önce vardı. Her şeyi gören ve bilen Yüce Rabbimiz, Musa aleyhisselam’a:

“Ey Musa! Seni kavminden ayırıp böyle acele ettiren sebep nedir?” (Tâ-hâ, 20/83) diye sual buyurunca Musa aleyhisselamın verdiği cevap bizler için pek manidardır:

“Onlar, işte onlar da benim ardımca geliyorlar. Ben sana yönelerek rızana ereyim diye acele ettim Rabbim!” (Tâ-hâ, 20/84)

Engin rahmet ve şefkatiyle kullarına en güzel yolu gösteren Rabbimiz, Hakk’a ve hakikate ayak sürüyerek tembel tembel değil, yürüyerek bile değil, belki koşar adım gitmenin zât-ı uluihiyetinin rızâsına vesile olacağını Musa aleyhisselamın dilinden ne güzel beyan eder. Abdullah b. Mes’ud radıyallahu anhın rivayet ettiği şu hadis de aynı gerçeğe işaret eder. İbn Mes’ud der ki:

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah (c.c.) Yakînimizi Artırsın

Ebû Ümâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey falan! Yatağına yattığında şö...

Gelin, Yeniden Rasûlullah’a Biat Edelim! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Genç sahabi Cabir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: - Ya Rasûlallah! Sana biat ediyoruz, dedik. Peygamberimiz şöyle buyurdu: - “İstekli de olsanız, isteksiz de; ...

Hayat, İnsan, Anlam Arayışı Ve Modern İnsanın Anlamsızlık Sorunu / Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır

İnsanoğlu hayatı nasıl anlamlandırmalıdır, fıtratında var olan hakikat arayışına nasıl cevap vermelidir? En genel anlamıyla hayatı, “tabii kanunların yürürlükte...