Hizmet Feyzi / Dr. Adem Ergül

Hizmet Feyzi / Dr. Adem Ergül

Tarih: 2017-03-01

Kur’ân-ı Kerim’de takva, insanların Allah katındaki dindarlık ve değer ölçüsü, diğer bir ifadeyle kulluk kalitesi olarak takdim edilmiştir. Bu kavramın muhtevasında insanın,

• Kendisine zarar verecek maddî manevî tehlikelere ve kirlere karşı fıtrî temizliğini koruması,

• Hakikatini, özbenliğini ve şahsiyetini zedeleyecek ve hatta helâk edecek görünen-görünmeyen, dünyevi-uhrevî tehlikelere karşı İlâhî emirlerin sınırları içine sığınıp kendini koruması,

• Manevî hâlini ve derecesini diğer bir ifadeyle kurbiyyetini (Allah’a yakınlık duygusunu) geliştirmek suretiyle Hak katındaki değerini arttırması,

• Allah’a karşı mesuliyet şuuru içinde, korku ve haşyetle titreyen bir gönülle, gafletten uzak bir hayat tarzı oluşturması gibi anlamlar vardır.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah (c.c.) Yakînimizi Artırsın

Ebû Ümâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey falan! Yatağına yattığında şö...

Gelin, Yeniden Rasûlullah’a Biat Edelim! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Genç sahabi Cabir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: - Ya Rasûlallah! Sana biat ediyoruz, dedik. Peygamberimiz şöyle buyurdu: - “İstekli de olsanız, isteksiz de; ...

Hayat, İnsan, Anlam Arayışı Ve Modern İnsanın Anlamsızlık Sorunu / Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır

İnsanoğlu hayatı nasıl anlamlandırmalıdır, fıtratında var olan hakikat arayışına nasıl cevap vermelidir? En genel anlamıyla hayatı, “tabii kanunların yürürlükte...